lørdag 6. februar 2010

DRØM

Drømte i natt...

Fikk spørsmål på gata om hva jeg ville forandret om jeg var sjefen over alle sjefer for en dag.
Synes jeg var riktig så lur i søvne jeg. ;-)

Jeg svarte at jeg ville få ned aborttallene. Jeg liker abortloven slik den er nå jeg da, men...
Jeg ville altså bestemt at en abort skulle koste 5-10.000,- Da hadde kanskje ungdommen
tenkt seg om en ekstra gang, og heller innvestert i en pakke kondomer.
De pengene som da kom inn på abortene, skulle gå til de som trenger prøverørsbehandling.
Alle som trenger hjelp til å bli gravide skulle fått 3 gratis forsøk.
Fra og med forsøk nr. 4 skulle det være som i dag. 15.000,- i egenandel.

Smart...? :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar